Disclaimer

De teksten en afbeeldingen die op deze website getoond worden zijn eigendom van Onbeperktinternet.com. Het gebruik, kopiëren of verspreiden van de informatie op deze website, de materialen, afbeeldingen of teksten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Een bronvermelding is noodzakelijk als inhoud van de website gebruikt wordt volgens de regelingen van het dwingend recht. Het is eveneens niet toegestaan om deze website, delen ervan of andere inhoud in een iframe te vertonen op een andere website zonder bronvermelding. Deze disclaimer kan zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website kan vrijblijvend gebruikt worden. Er wordt hiermee geen overeenkomst aangegaan. Als er sprake is van advies op deze website dan kan wordt er geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van deze adviezen. In het bijzonder zijn de vermelde tarieven, productinformatie en andere gegevens op Onbeperktinternet.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.

Onbeperktinternet.com houdt nadrukkelijk het recht om ieder onderdeel van deze website zoals tarieven, afbeeldingen en teksten op ieder moment aan te passen of te verwijderen. De inhoud wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden maar het is mogelijk dat na verloop van tijd bepaalde informatie niet meer correct is of onvolledig. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor foutieve informatie, onjuiste gegeven of andere niet correcte mededelingen op deze website. Er wordt hiernaast geen aansprakelijkheid aanvaard voor de links op deze website. De verantwoordelijkheid voor het bezoeken van deze website ligt bij de gebruiker van deze website.